Home |  Log In
 
TERRAPUB Web Shop

TERRAPUB Web Shop

Geochemistry and genesis of Eocene lamprophyres in the Xiongcun

3,000yen

Always Free Shipping
Title: Geochemistry and genesis of Eocene lamprophyres in the Xiongcun porphyry copper-gold district, southern margin of the Lhasa terrane, Tibet, China
Authors: Xinghai Lang, Juxing Tang, Qing Yin, Zhiwei Cui, Yong Huang, Jinshu Zhang, Yiming Gao, Zhijun Li, Feng Ding, Fuwei Xie, Zongyao Yang and Min Zeng
Geochemical Journal, Vol. 51 (No. 2), pp. 123-142, 2017
doi:10.2343/geochemj.2.0442

  • Manufactured by: TERRAPUB

Please Choose:

download file
 | Home |